ލައިވް
ފުވައްމުލަކުގައި އެޗްޑީސީގެ ކޯލް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެލްމޯބައިލް ޑައިރެކްޓަރުއަލީ އަބްދުﷲގެ ދީލަތި އެހީއެއް މިފަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ ހައްޤަކީ އަސާސީ ހައްޤެއް – އިސްމާއިލް އީކޯ އޯގަނައިޒޭޝަން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަދި ރޮބޯއީ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ޖަރުމަނުގައިވާ ރޮބޮޓެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފި

އިސްތިހާރު