ލައިވް
ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފާ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރަނީ ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރާ ގުޅުންހުރި އެންމެންގެ ބަޔާން ނަގައިފި ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގުބޮޑުކޮށްފި

އިސްތިހާރު

ކުޅިވަރު