ލައިވް
ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި ރާއްޖެއިން އަބޫދާބީ ފަންޑުން 14 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިފި ދާދި އަވަހަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޚުތުބާ އިމްތިޙާން ހެދިގެންދާނެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މީހުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ގޯސް ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓައިލަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

އިސްތިހާރު

ސިޔާސީ