ލައިވް
ފައްޔަގެ ޓްވީޓް ރިޓްވީޓް ކުރެވުނީ އޮޅިގެން: ރައީސް އޮފީސް ރާއްޖެއިން އަބޫދާބީ ފަންޑުން 14 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިފި އެންސީއޭ ގުރޫޕްތަކުން ވަލީދާ ބޭރުކޮށްފި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާއިރު މާސްކު އެޅުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ނޫން – އެޑިއުކޭޝަން

އިސްތިހާރު

ސިޔާސީ