މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފޯރިގަދަ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022ގައި(ޒޯން 7) ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި  ވާދަކޮށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ މާލެގަން ފުޓްބޯޅަ ކުލަބު، ސ.ފޭދޫ ޓީމުގެ މައްޗައް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.
ފުވައްމުލައް ސިޓީ މާލެގަން ފުޓްބޯޅަ ކުލަބު ސ.ފޭދޫ ޓީމުގެ މައްޗައް ކުރި ހޯދާފައިވަނީ އެއްލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ.
މިމެޗުގައި ސ.ފޭދޫ ޓީމުން ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ މާލެގަން ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ ގޯލަށް 2 ލަނޑު ވައްދާފައެވެ.
💕މި މެޗްގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ މާލެގަން ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ އަޖުމަލް އަހުމަދެވެ💕
May be an image of 2 people and people playing sports
ސ.ފޭދޫ ޓީމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ މާލެގަން ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ ގޯލަށް 2 ލަނޑު ވެއްދި ނަމަވެސް މާލެގަން ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުން ވަނީ ސ.ފޭދޫ ޓީމުގެ ގޯލަށް 3 ލަނޑު ވައްދާ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.
May be an image of 4 people, people standing and outdoors
މި މުބާރާތުގައި މުޅިރާއްޖެއިން 91 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ.
May be an image of 7 people, people playing sports, people standing and outdoors