ފުވައްމުލައް ސިޓީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނިންމުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ރޭ  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރު އިސްމާޢިލް ރަފީޤު އާއިި، ކައުންސިލް މެންބަރުން އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެކުނު ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

May be an image of 8 people, people sitting and indoor