ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފައިވާއިރު ރާއްޖެ އެނބުރި ވަޑއިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާއަށް ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެންފައިވާއިރު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ހދ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފަ އެވެ. އެއީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އާއި ހަނިމާދޫ އަދި ކުމުންދޫ އަށެވެ.