ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ނަޖާހު(އެންޑީ) ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރުކަަމަށް ވާދަކުރައްވާ އިސްމާއިލް ރަފީޤަށް ތާއިދު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ތަފުސީލް އަންނަނީ—